به گزارش پیش‌گشایش، شرکت بیمه اتکایی رایا در نظر دارد بابهره گیری ازمتخصصین صنعت بیمه وشبکه منحصر به فردسهامداران وپیاده سازی برنامه های عملیاتی حرفه ای،خدمات متمایزی رابه مشتریان وکلیه ذینفعان ارائه کند، ۱۷درصد سهام شرکت در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از طریق شرکت فرابورس وبه صورت ثبت سفارش به عموم عرضه می شود.

بر اساس این گزارش؛ شرکت بیمه اتکایی رایا(سهامی عام–در شرف تأسیس) دارای موافقت اصولی تأسیس از بیمه مرکزی ایران دراوایل سال ۱۳۹۹ تعدادی از اشخاص حقوقی وحقیقی خوشنام ومتخصص باهدف خلق ارزش دراقتصادکشور،تقویت ظرفیت نگهداری و توسعه بیمه های اتکایی مبادرت درخواست تأسیس شرکت بیمه اتکایی رایا کردند.پس ازبررسی های متعدد برنامه کسب وکار ارائه شده و برگزاری جلسات دفاع ازطرح تجاری در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه و هیات عامل بیمه مرکزی و احراز کلیه شرایط و ضوابط قانونی مدنظرنهاد ناظر، این درخواست درشورای عالی بیمه مطرح و اواخر سال ۱۴۰۰ به تأیید بالاترین رکن صنعت بیمه کشور رسید.
شرکت بیمه اتکایی رایا در نظر دارد بابهره گیری ازمتخصصین صنعت بیمه وشبکه منحصر به فردسهامداران وپیاده سازی برنامه های عملیاتی حرفه ای،خدمات متمایزی رابه مشتریان وکلیه ذینفعان ارائه کند.
ترکیب سهامداری شرکت شامل؛ ۶۲درصد اشخاص حقوقی، ۲۱درصد اشخاص حقیقی و۱۷درصد عرضه عمومی از طریق شرکت فرابورس ایران(نماد: رایا)و به شرح زیر خواهد بود؛

بر اساس پیگیری های انجام شده۱۷درصد سهام شرکت در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از طریق شرکت فرابورس(نماد: رایا)
وبه صورت ثبت سفارش به عموم(۵۰%تأدیه در زمان تأسیس و پرداخت الباقی طی۲سال)عرضه می شودو انتظارمی رود فعالیت شرکت پس از طی مراحل قانونی در نیمه اول سال۱۴۰۲آغاز شود.

دیدگاهتان را بنویسید