به گزارش پیش‌گشایش، از وزارت اقتصاد، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید، تامین مالی است و با توجه به اینکه منابع بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است، دولت در صدد استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی تولید بوده و در این زمینه، تامین مالی تولید از بازار سرمایه مورد توجه جدی است.

تأمین مالی از بازار سرمایه برای بخش خصوصی از رویکردهای اولویت‌دار دولت است که از سال گذشته کلید خورده و به طور جدی در سال جاری دنبال می‌شود. در همین راستا در ۳ ماهه نخست سال ۳ اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» رقم خورد.

۹ عرضه اولیه به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان

در خصوص عرضه اولیه در بورس، در سال گذشته ۳۰۰ همت انتشار سهام (عرضه اولیه) انجام شد که این روند در سال گذشته با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. امسال ۹ عرضه اولیه در بورس به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان انجام شد که این عدد در ۳ ماهه نخست سال گذشته ۸ عرضه اولیه بود.

انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی در سه ماهه امسال

بازار سرمایه این فرصت را فراهم می کند که شرکت ها با فروش سهام خود، سهامداران جدید به شرکت وارد کنند و برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های خود تامین مالی کنند. شرکت‌ها به دو روش مبتنی بر شراکت و بدهی می‌توانند از بورس تامین مالی کنند.

دولت سیزدهم ظرفیت استفاده شرکت‌ها از اوراق را از سال گذشته با استفاده کمتر خود از ظرفیت بازار سرمایه فعال کرد و بر همین اساس با کنترل کسری بودجه و مدیریت مالی این زمینه در سال ۱۴۰۱ فراهم شد تا شرکت‌های بخش غیر دولتی با استفاده از ابزار بدهی شرکت‌ها بتوانند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کنند.

در همین راستا بود که میزان انتشار اوراق شرکتی در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، معادل ۲۶۰ درصد رشد داشت تا نقدینگی موجود در کشور از طریق تأمین مالی در بازار سرمایه، به سمت تولید هدایت شود.امسال نیز در سه ماهه نخست سال ۱۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق شرکتی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.

رشد ۱۴۵ درصدی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی

در بهار افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه است که سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شرکت‌های بورسی نسبت به سال ۱۴۰۰ بودیم.

بر اساس آخرین آمار، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در ۳ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته که ۳۳ هزار میلیارد تومان بود، رشد ۱۴۵ درصدی داشته است.

بنابر وعده وزیر اقتصاد، سال ۱۴۰۲ قرار بود نوید بخش روش‌های نوین تامین مالی باشد و آمارها حکایت از عزم دولت در راستای تحقق این وعده دارد.

هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه علاوه رشد تولید و بهره‌وری، در مهار تورم نیز موثر خواهد بود و در بلند مدت رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند چرا که اصلی‌ترین نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشورها، تسریع جذب و تامین سرمایه صنایع و بنگاه‌های تولیدی است، بدین شکل، نقدینگی سرگردان که به سوداگری و رکود منجر می‌شود، در مسیر مولد قرار خواهد گرفت.

 

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید