به گزارش پیش‌گشایش، عرضه اولیه سهام شرکت نیان الکترونیک (نیان) به روش ترکیبی حداکثر میزان سهمیه هر فرد ۵۰ سهم در روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، در عرضه اولیه سهام نیان با حداکثر میزان سهمیه هر فرد ۵۰ سهم ، میزان عرضه ۱۲٪ (۴٪ به صندوق‌ها و ۸٪ به عموم) است و قیمت ارزش‌گذاری ۷۷.۲۱۶ ریال است.

قیمت عرضه به عموم قیمت کشف شده توسط حقوقی‌های مشارکت کننده در مرحله اول خواهد بود.

درصورت استقبال ۲.۲ میلیون نفری (معادل کدهای شرکت کننده در عرضه اولیه قبلی) به هر کد تعداد ۱۰ سهم خواهد رسید .

درصورت استقبال ۱.۷ میلیون نفری در سقف قیمتی (معادل میانگین کدهای شرکت کننده در عرضه‌های اولیه مابعد ۱۴۰۲) به هر کد تعداد ۱۳ سهم خواهد رسید.

گفتنی است؛ با توجه به پذیرش سهام شرکت نیان الکترونیک در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرابورس ایران و به استناد بند ۱۹ و بند ۲۰ ماده ۱۱ دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده آن شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه عرضه می شود.
مشخصات عمومی عرضه
تعداد کل سهام شرکت: ۲۶۶٬۹۳۰,۰۰۰ سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه : ۳۲,۰۳۱,۶۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
متعهد عرضه اشخاص حقیقی
مشاور عرضه شرکت کارگزاری مفید
متعهد خرید شرکت تأمین سرمایه کاردان
بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
مشخصات مرحله اول عرضه به سرمایه گذاران واجد شرایط صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج
تعداد سهام قابل عرضه : ۱۰۶۷۷,۲۰۰ سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت
تاریخ دوره سفارش گیری و عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دوره سفارش گیری مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۲۲۰,۰۰۰ سهم قیمت ارزش گذاری: ۷۷,۳۱۶ ریال است.
مشخصات مرحله دوم عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت
حداقل تعداد سهام قابل عرضه : ۲۱.۳۵۴,۴۰۰ سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دوره سفارش گیری مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۵۰ سهم
قیمت عرضه قیمت کشف شده در مرحله اول
بند ۲۰ ماده ۱ عرضه به روش ترکیبی عرضه ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش یا روش حراج جهت کشف قیمت به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه گذاران عرضه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید