ایرنا- در عرضه امروز خودرو در بورس کالا، در مجموع ۴۸۶ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره (سفید و مشکی) فروخته شدند، استقبال خریداران از فیدلیتی امروز چشمگیر بود و این در حالی بود که خریداران فیدلیتی خرید را در بورس کالا بر بازار ترجیح دادند.

به گزارش ایرنا از بورس کالا، در ۲ عرضه امروز خودرو در بورس کالا در مجموع ۴۸۶ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره سفید و مشکی فروخته شد. در عرضه نخست امروز فیدلیتی ۷ نفره سفید ۲۴۳ دستگاه با قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان روی تابلو رفت.در برابر عرضه مزبور، ۱۸۲۶ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با لحاظ رقابت ۵۱.۷۵ درصد با میانگین قیمت ۱.۱۷۱ میلیارد تومان فروخته شد.

تحویل خودروی مزبور در انبار کارخانه و به تاریخ ۲۳ بهمن امسال خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۱.۱۷۱ میلیارد تومان بود. قیمت تمام شده فیدلیتی ۷ نفره سفید با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و افزودن ۱۷.۳۹۲ میلیون تومان هزینه‌های دیگر، نزدیک ۱.۲۹۴ میلیارد تومان است. این در حالی است که متوسط قیمت فیدلیتی پرایم ۷ نفره در بازار نزدیک ۱.۴۲۰ میلیارد تومان است. در عرضه دوم امروز فیدلیتی ۷ نفره مشکی، ۲۴۳ دستگاه با قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان روی تابلو رفت. در برابر عرضه مزبور، ۱۵۱۹ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با لحاظ رقابت ۵۵.۴۹ درصد با میانگین قیمت ۱.۲میلیارد تومان فروخته شد. تحویل خودروی مزبور در انبار کارخانه و به تاریخ ۲۳ بهمن امسال خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۱.۲میلیارد تومان بود.قیمت تمام شده فیدلیتی ۷ نفره مشکی با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و افزودن ۱۷.۳۹۲ میلیون تومان هزینه‌های دیگر، نزدیک ۱.۳۲۵ میلیارد تومان است. این در حالی است که متوسط قیمت فیدلیتی پرایم ۷ نفره در بازار نزدیک ۱.۴۲۰ میلیارد تومان است.

فیدیلیتی ۷ نفره سفید

عرضه (دستگاه): ۲۴۳

تقاضا (دستگاه): ۱۸۲۶

قیمت پایه (ریال): ۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کشف شده (ریال): ۱۱,۷۱۴,۷۵۳,۰۸۶

رقابت (درصد): ۵۱.۷۵

 

فیدیلیتی ۷ نفره مشکی

عرضه (دستگاه): ۲۴۳

تقاضا (دستگاه): ۱۵۱۹

قیمت پایه (ریال): ۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کشف شده (ریال): ۱۲,۰۰۳,۹۵۰,۶۱۷

رقابت (درصد): ۵۵.۴۹

دیدگاهتان را بنویسید