داود منظور؛ رئیس سازمان امور مالیاتی:

خرید و فروش و معامله رمز ارز در کشور ما غیرقانونی و غیر رسمی است و ما نسبت به رمز ارز‌ها مطابق قانون عمل می‌کنیم، به همین منظور کسانی که تراکنش مالی داشته باشند بررسی می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید