به گزارش پیش‌گشایش، قیمت خودرو امروز شنبه 4 شهریور 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت روز انواع خودروها
خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان)  قیمت دلاری بازار آزاد  قیمت دلاری کارخانه

قیمت خودروهای سایپا

تیبا ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۵۷
تیبا 2 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۶۲
ساینا S ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ۷,۲۵۴ ۴,۹۴۰
ساینا S تیپ DA ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ ۷,۲۷۵ ۵,۰۹۶
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ ۷,۷۰۵ ۵,۸۰۲
ساینا S اتوماتیک ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ ۸,۱۳۵ ۶,۷۸۱
کوییک ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ۶,۸۸۵ ۳,۹۶۱
کوییک تیپ DA ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۹۲۶ ۴,۱۲۳
کوییک اتوماتیک ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ۸,۴۲۲ ۶,۷۰۳
کوییک R ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ۶,۹۲۶ ۵,۲۴۶
کوییک R تیپ DA ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ۶,۹۶۷ ۵,۲۴۶
کوییک R اتوماتیک ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ۸,۴۰۲ ۵,۹۰۴
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ۸,۳۲۰ ۶,۹۳۶
کوییک S ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ۷,۰۴۹ ۵,۴۹۶
کوییک S تیپ DA ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ ۷,۰۷۰ ۵,۵۰۸
شاهین ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ۱۱,۷۰۱ ۸,۷۱۲
سایپا 151 ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۴۵۱ ۴,۴۶۸
سایپا 151 (لاینر) ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۴۹۲ ۴,۸۹۸
وانت زامیاد ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۲۵۴ ۱۰,۹۴۱
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۹۸ ۱۱,۰۴۷
وانت زامیاد گازسوز ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۱,۵۷۸
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۸۴ ۱۱,۶۹۹
وانت زامیاد دیزل ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۳۴ ۱۲,۸۰۷
وانت پادرا ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۲۲ ۱۲,۲۷۵
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۵۷ ۱۳,۲۱۷
پیکاپ کارون ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۰۱ ۱۴,۵۴۹
پیکاپ زاگرس ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۵۴ ۲۴,۴۸۸

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان 2 ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ ۷,۸۰۷ ۷,۸۴۹
سورن پلاس (تیپ 2) ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۶۶ ۶,۹۸۸
سورن پلاس (تیپ 3) ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۹۳ ۷,۲۷۵
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۲۱
دنا پلاس (تیپ 1) ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ۱۲,۵۸۲ ۷,۶۳۱
دنا پلاس توربو (6 سرعته) ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۳۳ ۷,۱۶۸
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۶ ۹,۸۷۷
پژو پارس ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۰۶ ۱۱,۱۶۸
پژو پارس سفارشی ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۷ ۵,۳۳۲
پژو پارس سفارشی ELX ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۷ ۵,۹۶۶
پژو پارس TU5 ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۳۷ ۶,۷۱۳
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۲ ۵,۶۳۹
پژو 207 موتور TU3 ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۷۹ ۵,۳۰۷
پژو 207 تیپ 5 ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۴۰ ۶,۶۳۵
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۸ ۷,۱۴۸
پژو 207 دنده‌ای (برقی) ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ ۱۲,۱۳۱ ۶,۸۵۷
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما) ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۷ ۶,۵۲۹
پژو 207 اتوماتیک ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۶۸ ۷,۰۴۳
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ ۱۶,۰۸۶ ۸,۶۱۵
پژو 207 اتوماتیک MC ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۹۸
رانا پلاس ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ۱۵,۱۰۲ ۸,۵۸۳
رانا پلاس (پانوراما) ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۴۱ ۶,۶۰۲
تارا دستی ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ ۱۰,۷۹۹ ۷,۰۴۰
تارا اتوماتیک ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۷۰ ۸,۰۸۲
هایما اس 5 پلاس ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۵,۸۸۱ ۱۰,۰۵۲
هایما اس 7 پلاس ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۰۲ ۲۰,۱۳۵
هایما اس 7 پلاس سفارشی ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۳۸۱ ۲۰,۶۳۵
هایما 8 اس ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۹۸
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۲۵ ۳۱,۷۶۲
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۴۹ ۳۸,۶۲۷
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۷۶۲ ۳۱,۲۵۰

قیمت خودروهای مدیران خودرو

X22 دنده ای ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۵۲ ۱۲,۹۸۲
X22 اتوماتیک ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید ۱۷,۰۰۸
X22 پرو اتوماتیک ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۵۲ ۱۷,۸۴۲
X55 پرو ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۵۲ ۲۵,۶۰۵
آریزو 5 ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۴۱ ۲۱,۶۱۹
آریزو 5 اسپورت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۶۶ ۲۲,۴۶۷
آریزو 6 پرو ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۸۹ ۲۵,۳۶۹
تیگو 7 (IE) ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۰۳ ۲۸,۲۷۹
تیگو 7 پرو ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۸۳۶ ۲۹,۷۱۳
تیگو 8 پرو ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۳۱۱
تیگو 8 پرومکس ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۷۱۳ ۴۸,۷۵۰
تیگو 8 پرومکس (IE) ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۴۳
فونیکس FX (1.6) ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳۷,۹۱۰ ۳۵,۳۴۲

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X70 ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۶۱۵
جک J4 ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۶۶ ۱۵,۶۷۶
جک S3 ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۸۰ ۱۸,۶۴۸
جک S5 ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۸۶ ۲۵,۵۳۳
کی‌ام‌سی T8 ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۸۶ ۳۳,۸۱۱
کی‌ام‌سی J7 ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۱ ۲۶,۲۳۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۷۵۸ ۳۲,۸۲۸

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین) ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۱ ۹,۱۸۰
وانت کارا (دو کابین) ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۳۲ ۹,۶۱۱
وانت کاپرا ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۰۲ ۱۹,۴۴۷
رسپکت ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ ۲۴,۶۹۳ ۱۹,۹۵۴
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۷۲ ۲۳,۰۱۲
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۷۸۷ ۲۳,۵۲۵
دیگنیتی پرایم ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۹۴ ۲۵,۵۹۴
دیگنیتی پرستیژ ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۴۱۸ ۲۹,۵۴۹

قیمت خودروهای سایر شرکت ها

تیگارد X35 ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۷۹۹ ۲۱,۴۱۴
لاماری ایما ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۵۱ ۳۱,۸۶۵
آسنا دنده ای ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۷ ۲۱,۵۱۶
مکث تیارا ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۳۸ ۲۷,۹۹۲
مکث کلوت دستی ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۳۳ ۳۲,۷۰۵
مکث کلوت اتوماتیک ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۸۱۱ ۳۸,۳۸۱
راین R3 ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۸۲ ۱۱,۸۶۵
دایون Y5 ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۷۸۷ ۲۵,۵۷۴
فردا T5 ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۲۷۹ ۲۶,۷۶۲
سوبا M4 ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۱۶ ۴۷,۱۳۱

دیدگاهتان را بنویسید