مهدی طغیانی اظهار کرد: هیئت تطبیق مقررات بخشنامه دولت درخصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را باطل اعلام کرد.

وی افزود: هیئت تطبیق مقررات وظیفه دارد مصوبات هیئت دولت را با قوانین تطبیق دهد و در صورتی که این آئین نامه‌ها مغایرتی با قانون داشته باشد آن را ابطال می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با پیگیری‌هایی که توسط نمایندگان مجلس انجام شد، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها مغایر قانون اعلام و باطل شد.

دیدگاهتان را بنویسید