به گزارش پیش‌گشایش، عرضه اولیه ۱۵ درصد از سهام کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با قیمت ارزش گذاری ۱۱۴۹۷ ریالی به روش ترکیبی در فرابورس انجام و در مرحله اول با عرضه ۵ درصدی هر سهم با قیمت ۱۲۵۴ تومان به صندوق‌های سرمایه گذاری معامله شد.

براساس این گزارش، عرضه زفجر شامل سهمیه ۶۲۵ هزار سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط بود که ۷۷ صندوق متقاضی قادر به خرید این سهم شدند.

نام شرکت ؛ کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، قیمت کشف‌شده،۱۲۵۴۰ ریال، و تعداد صندوق‌های مشارکت کننده ؛ ۷۷صندوق بود.

در مرحله دوم، ۱۰ درصد دیگر با حداکثر سهمیه ۲۲۵ سهمی به یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۸۱ سهامدار حقیقی و ۱۰۹۵ سهامدار حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت. مشاور عرضه هم کارگزاری بورس بهگزین و متعهد خرید تامین سرمایه نوین بود.

مشارکت‌کنندگان حقیقی یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۸۱ کد حقیقی بود و مشارکت‌کنندگان حقوقی؛۱۰۹۵ کد حقوقی بود.

با توجه به مشارکت ۱/۲۷۷/۸۸۱ کد حقیقی در خرید عرضه اولیه زفجر؛ به هر نفر تعداد ۷۰ سهم مجموعا به مبلغ ۸۸۳۸۰ تومان رسید.

طی سال جاری سهام شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد عرضه اولیه شده و کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، دومین سهم جدید سال بشمار می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید