تقاضای ابتدای معاملات امروز بورس در نیمه دوم با افزایش عرضه‌ها پاسخ داده شد و بورس امروز هم روز خوبی را پشت سر نگذاشت.

شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی همراه شد.

نمادهای فارس، و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص و نمادهای فملی و فخوز بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل گذاشتند.

شاخص کل هم وزن نیز در پایان معاملات امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی همراه شد.

ارزش معاملات خرد بورس در پایان معاملات امروز بازهم کاهش یافت و به ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

از این مقدار ۲۲۰۰ میلیارد تومان متعلق به بورس، ۱۵۰۰ میلیارد متعلق به فرابورس و ۴۴۰ میلیارد متعلق به صندوق‌های سهامی بوده است.

حقیقی‌ها در پایان معاملات امروز ۸۹ میلیارد پول از بازار سهام خارج کردند.

سرانه خرید اشخاص حقیقی نیز در پایان معاملات به ۲۳.۶ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها به ۲۰.۷ میلیون تومان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید