بازار سهام امروز یک روز متفاوت نسبت به روز گذشته داشت و تقاضای روز گذشته در بورس امروز با ضعف همراه بود.

نمادهای شتران و تاپیکو بیشترین تاثیر مثبت بر روی شاخص و نماد حکشتی بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل گذاشتند.

شاخص کل هم وزن اما امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی همراه بود و حرکتی مخالف شاخص کل داشت.

از این مقدار ۲۶۰۰ میلیارد تومان متعلق به بورس و ۱۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به فرابورس و ۷۵۰ میلیارد متعلق به صندوق‌های سهامی بوده است.

حقیقی‌ها در انتهای معاملات امروز ۴۵۸ میلیارد پول از بازار سهام خارج کردند.

سرانه خرید اشخاص حقیقی نیز در انتهای معاملات امروز به ۲۴.۸ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها به ۲۲‌.۲ میلیون تومان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید