امروز بازار با سبزپوشی ۸۵ درصد از نمادها آغاز شد، اما با گذشت نیم ساعت فشار عرضه‌ها زیاد شد و بخش عمده‌ای از نمادها وارد محدوده منفی شدند. در ساعت پایانی اما تقاضاها بهبود یافت و در پایان تقریباً نیمی از نمادها به محدوده سبز وارد شدند. به طور کلی امروز معامله‌گران رفتار محتاطانه‌ای را در پیش گرفته بودند.

دیدگاهتان را بنویسید