۳۰ دی

خطرات مالی و اقتصادی تولید فیلم

به طور کلی بدیهی است که صنعت فیلم، یک محیط بسیار ناپایدار برای توسعۀ یک استراتژی منسجم سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در واقع، سرمایه‌گذاران، در تولید فیلم باید واقع‌گرایانه انتظار داشته باشند که بازده آن‌ها تنها انعکاسی از سود ترازنامه‌ای که دقیقا مشخص شده است، نباشد.